Pracoviště pro mytí nástrojářských a lisovacích forem

Mycí pracoviště dle obrázku níže, je určeno k čištění velmi rozměrných dílů od mastnot. Využíváme

ropný derivát s antikorozní ochranou po skončení mytí tak, aby nedocházelo k následné korozi mytých

dílů.


Tento způsob údržby je využíván nejvíce v nástrojárnách pro údržbu lisovacích a tvářecích nástrojů.

Mycí prostory lze samozřejmě připravit rozměrově i vybavením přesně dle zadání investora.


Nabídku na pracoviště včetně propočtu provozních nákladů zpracujeme bezplatně.


JDP MACHINE, Pohoř 24, 742 35 Odry, Tel.: 602 199 979, info@jdpmachine.cz

ÚVOD

PROJEKTY

SLUŽBY

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE

KONTAKT

JDP Machine JDP Machine JDP Machine JDP Machine JDP Machine