PROFESIONÁLNÍ CHEMIE

Zajišťujeme dodávky průmyslové chemie se specializací na odmašťování a předúpravy

povrchů před lakováním. V oblasti průmyslové chemie úzce spolupracujeme se společ-

ností CHEMOTEX Děčín.

Dále dodáváme chemii dle požadavků zákazníků – pro speciální použití.


Vzhledem ke složitosti řešení a jejich závislosti na použitých materiálech a technologickém

postupu, doporučujeme před objednáním zboží konzultovat detaily pro zajištění správného

řešení problému.


ÚVOD

PROJEKTY

SLUŽBY

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE

KONTAKT

JDP Machine JDP Machine JDP Machine JDP Machine JDP Machine

V případě zájmu o drobnou úklidovou chemii, navštivte naše stránky: www.drogerie-chemotex.cz

Samozřejmostí jsou bezpečnostní listy všech výrobků, které budou zaslány po provedené

objednávce.

>>  Odstranění mastnot ze zámkových dlažeb


>>  Odstranění asfaltů a dehtů


>>  Vyčištění dlažeb a obkladů od zbytkových cementových lepidel


>>  Speciální chemie pro vyčištění mycích boxů automyček


>>  Chemie pro čištění vodního kamene ze skla


>>  Odstranění zbytků práškových barev i vícesložkových nátěrů


>>  Odstranění graffiti nápisů


>>  Krátkodobá i dlouhodobá konzervace povrchů kovů proti korozi

>>  Odstranění lepidel po tréninku házené z palubovky

>>  Koncentráty pro mytí podlah a strojů

JDP MACHINE, Pohoř 24, 742 35 Odry, Tel.: 602 199 979, info@jdpmachine.cz

>>  Chemie pro odmašťování

>>  Chemie pro desinfekce

>>  Chemie pro hygienu pokožky (odkaz na náš e-shop  www.drogerie-chemotex.cz)

>>  Chemie pro profesionální praní  (odkaz na náš e-shop  www.drogerie-chemotex.cz)

>>  Chemie pro čištění uzavřených okruhů

>>  Chemie pro mytí vozidel    (PŘIPRAVUJEME)

JDP Machine JDP Machine JDP Machine JDP Machine JDP Machine JDP Machine JDP Machine JDP Machine JDP Machine JDP Machine JDP Machine JDP Machine JDP Machine