ÚVOD

PROJEKTY

SLUŽBY

PROFESIONÁLNÍ CHEMIE

KONTAKT

JDP Machine JDP Machine JDP Machine JDP Machine JDP Machine

JDP MACHINE, Pohoř 24, 742 35 Odry, Tel.: 602 199 979, info@jdpmachine.cz

ODSTRANĚNÍ GRAFITTI NÁPISŮ

NÁZEV VÝROBKU:


ZPŮSOB APLIKACE:


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:


BALENÍ:


POZNÁMKA:


KORYNT TI


Odstranění graffitti nápisů

Přípravek se neředí, aplikuje se přímo na znečištěný povrch.

Nutno odzkoušet kvalitu podkladní vrstvy, aby nedošlo k jejímu

narušení.

KÓD VÝROBKU:


Z05374


Používat rukavice a další OOPP

dle bezpečnostního listu přiloženého

k výrobku.

5 l

CENA:


1.236 Kč

Cena je uvedena bez DPH.


<< ZPÈT NA SEZNAM

JDP Machine